کتاب تکنولوژی جوشکاری

فهرست مطالب کتاب:

۱-۱- انواع اتصالات
۱-۲- تاریخچه جوشکاری
۱-۳- عوامل موثر بر کیفیت جوش
۱-۳-۱- انرژی الکتریکی
۱-۳-۲- انرژی شیمیایی
۱-۳-۳- انرژی مکانیکی
۱-۳-۴- انرژی تشعشعی
۱-۴- فرآیندهای جوشکاری
۱-۴-۱- تقسیم بندی روش های جوشکاری
۱-۵- جوشکاری با قوس الکتریکی
۱-۶- انواع قوس الکتریکی در جوشکاری
۱-۶-۱- طول قوس شعله Arc Length
۱-۷- فرآیند جوشکاری الکترود دستی (SMAW)
۱-۸- جوشکاری قوس تنگستن با گاز محافظ(GTAW)
۱-۹- شیلنگ ها
۱-۱۰- جوشکاری MAG
۱-۱۱- جوشکاری MIG
۱-۱۲- متغیرهای فرآیند جوش MAG یا CO2
۱-۱۳- فرآیند جوشکاری زیر پودری SUBMERGED ARC WELDING

۱-۱۳-۱- روشهای جوشکاری زیر پودری

۱-۱۴- فرآیند جوشکاری با لیزر LASER WELDING
۱-۱۵- جوشکاری و برش کاری با لیزر
۱-۱۵-۱- موارد استفاده اشعه لیزر
۱-۱۵-۲- جوشکاری لیزر
۱-۱۵-۳- اصول کار و انواع لیزرهای مورد استفاده در جوشکاری
۱-۱۶- اصول کار لیزر RUBY
۱-۱۷- جوشکاری زیر آب
۱-۱۷-۱- الکترودهای جوشکاری زبر آب
۱-۱۷-۲- جریان و ولتاژ در جوشکاری زیر آب
۱-۱۸- کلیات جوشکاری ترمیمی
۱-۱۸-۱- جوشکاری ترمیمی
۱-۱۹- تعیین ریشه و علل ایجاد عیب
۱-۲۰- فلز پایه و مواد مصرفی جوش
۱-۲۰-۱- فلز پایه
۱-۲۰-۲- مواد مصرفی جوش
۱-۲۱- استاندارد مورد استفاده و قرارداد
۱-۲۲- برنامه ترمیم
۱-۲۳- آماده سازی برای جوشکاری
۱-۲۴- اجرای جوش ترمیمی
۱-۲۵- عملیات پس از جوشکاری
۱-۲۶- فرآیند جوشکاری ضربان مغناطیسی MAGNETIC PULSE WELDING
۱-۲۷- جوشکاری با اشعه الکترونی
۱-۲۸- جوشکاری اولتراسونیک
۱-۲۹- جوشکاری فراصوتی پلاستسک ها
۱-۳۰- روش انجام جوشکاری ترمیت
۱-۳۱- جوشکاری پلاسما PALASMA ARC WELDING
۱-۳۲- جوشکاری فولادهای ضد زنگ و ضدخوردگی
۱-۳۳- جوشکاری فولادهای آستنیتی
۱-۳۴- جوشکاری فولادهای فریتی
۱-۳۵- جوشکاری فولادهای دوبلکس
۱-۳۶- جوشکاری فولادهای مارتنزیتی
۱-۳۷- جوشکاری مقاومتی
۱-۳۸- اصول جوشکاری مقاومتی
۱-۳۹- جوشکاری حالت جامد
۱-۴۰- جوشکاری فلزات رنگین با گاز استیلن یا کاربیت یا فلزات غیرآهنی
۱-۴۱- جوشکاری سرب
۱-۴۲- جوشکاری منگنز
۱-۴۳- جوشکاری برنج با گاز
۱-۴۴- جوشکاری فولاد زنگ نزن با گاز
۱-۴۵- جوشکاری فولادهای مولیبدونی
۱-۴۶- جوشکاری مونل و اینکونل
۱-۴۷- جوش
۱-۴۷-۱- انواع جوش
۱-۴۸- جوش گوشه
۱-۴۹- جوش شیاری
۱-۵۰- وضعیت های جوشکاری
۱-۵۱- تخلخل در ریشه جوش ROOT POROSITY
۱-۵۲- تصاویری از عیوب جوشکاری
۱-۵۳- بازرسی جوش
۱-۵۳-۱- مراحل بازرسی جوش
۱-۵۳-۲- وظایف بازرس جوش
۱-۵۴- بازرسی چشمی
۱-۵۴-۱- آزمایش جوشکاری به روش اشعه
۱-۵۵- الکترودهای جوشکاری
۱-۵۶- ترانس های مخصوص TRANS FORMER
۱-۵۷- جوشکاری جریان مستقیم
۱-۵۸- جوشکاری جریان متناوب
۱-۵۹- ابزار مورد نیاز کارگاه جوشکاری
۱-۶۰- خطرات تهدید کننده سلامتی
۱-۶۱- نکات ایمنی
۱-۶۲- تاثیر گازهای ناشی از جوشکاری
۱-۶۳- اصطلاحات انگلیسی جوشکاری
۱-۶۴- منابع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code