کتاب تحلیل ماشین های الکتریکی ۱و۲

مدارهای مغناطیسی ماشین های الکتریکی ممکن است فقط از مواد فرو مغناطیسی تشکیل شده باشند مثل ترانسفورماتورها، یا ترکیبی از مواد مغناطیسی و فاصله هوایی مانند ماشین های الکتریکی دوار باشند. در بیشتر ماشین های الکتریکی به غیر از ماشین های با آهنربای دائم، میدان مغناطیسی یا فوران مغناطیسی با عبور جریان الکتریکی از سیم پیچ هایی که روی هسته فرومغناطیسی سیم پیچی شده است، تولید می شود.

کموتاسیون

کلمه کموتاسیون به معنی تغییر جریان یک کلاف در طول اتصال کوتاه توسط جاروبک می باشد. هنگامی که هادی های متاثر از قطب N، تحت تاثیر قطب S می روند، جهت جریان درون هادی ها عکس خواهد شد.

روش های به دست آوردن کموتاسیون مطلوب

برای این منظور دو روش وجود دارد:

۱-کموتاسیون مقاومت

۲-کموتاسیون ولتاژ

استاتور

استاتور قسمت ساکن موتور القایی سه فاز می باشد که ساختار ان استوانه ای است و از ورقه های فولاد با ضخامت ۰٫۳۵ میلی متر تشکیل شده است. در موتورهای القایی کوچک ورقه های استاتور در یک قسمت پانچ می شوند.برای موتورهای القایی در ابعاد بزرگ تر، هسته استاتور از طریق مونتاژ تعداد زیادی ورقه های قطعه قطعه شده حاصل می شود. هر قالب از هسته مورق توسط عایق وارنیش از قالب های دیگر ایزوله می شود. اگر به جای قالب های عایق شده،از هسته استوانه ای آهنی سخت برای استاتور استفاده شود، تلفات جریان فوکو بسیار زیاد خواهد بود. به این دلیل، ساختار مورق ضروری است.

فهرستی از مطالب کتاب

فصل اول:مدارهای مغناطیسی

۱-۲   مدارهای مغناطیسی

۱-۲-۱  رابطه بینHوi

۱-۲-۲  رابطه بین BوH

۱-۲-۳  مدار معادل مغناطیسی

۱-۲-۴  منحنی مغناطیس شوندگی

۱-۲-۵  مدارهای مغناطیسی دارای شکاف هوایی

۱-۲-۶  اندوکتانس

۱-۳  پسماند

و…

فصل دوم:اصول تبدیل انرژی

۱-۲   فرایند تبدیل انرژی

۲-۲   بررسی انرژی میدان مغناطیسی

۲-۳   نیروی مکانیکی در سیستم های الکترومغاطیسی…..

۲-۳-۱  سیستم هی خطی

و …

فصل سوم:ماشین های جریان مستقیم(DC)

۱-۳  اصول عملکرد ماشین DC

۳-۲  اجزای ماشینDC

۳-۳  سیم پیچی های آرمیچر

۳-۳-۱  سیم پیچی حلقوی

۳-۳-۲  سیم پیچی موجی

۳-۳-۳  روش اتصال سیم پیچی ها درشیار

۳-۴  معادلات ولتاژماشینDC

۳-۵  عکس العمل آرمیچردر ماشینDC

۳-۵-۱  محاسبه آمپر دورضدمغناطیسی ومغناطیس کنندگی عرضی هر قطب

۳-۵-۲  سیم پیچی جبرانگر

۳-۵-۳  کموتاسیون

۳-۶  تحریک ماشینDC

۳-۶-۱  ساخته شدن ولتاژدرژنراتورشنتDC

۳-۶-۲  مقاومت وسرعت بحرانی در ماشینDC

۳-۷  مشخصه های ژنراتورDC

۳-۷-۱  مشخصه های ژنراتورDC

۳-۷-۲  مشخصه های ژنراتور شنت DC

۳-۷-۳  تعیین مشخصه های داخلی وخارجی مدار بازبرای ژنراتور شنتDC

۳-۷-۴  مشخصه های ژنراتور سری

و…

فصل چهارم:ترانسفورماتورها

۱-۴  ساختار ترانسفورماتور

۴-۲-۱  سیم پیچ ها و عایق آن هانسبت به هسته آهنی

۴-۱-۲  روغن ترانسفورماتور

۴-۱-۳  مخزن اصلی ومخزن نگه دارنده

۴-۱-۴  هواکش سیلیکاژلی

۴-۱-۵  سیستم خنک کننده

۴-۱-۶  رله بوخهلتس

۴-۱-۷  بوشینگ ها(مقره ها)

۴-۱-۸  تپ چنجر

۴- ۲  اصول عملکردترانسفورماتور

۴-۳  مدار معادل ترانسفورماتورتک فاز

۴-۴  دیاگرام فازوری یا برداری ترانسفورماتور تک فاز

۴-۵  تنظیم ولتاژترانسفورماتور

۴-۶  آزمایش ترانسفورماتور

۴-۶-۱  آزمایش پلاریته

۴-۶-۲  آزمایش مدارباز یابی باری

۴-۶-۳  آزمایش اتصال کوتاه

۴-۶-۴  تعیین تلفات جریان فوکو وتلفات هیسترزیس ترانسفورماتور

۴-۶-۵  آزمایش سامپنر یا پشت به پشت

و…

فصل پنجم:موتور القایی سه فاز

۵-۱  اصول میدان گردان در موتورالقایی سه فاز

۵-۲  دلیل نرسیدن رتورموتورالقایی سه فاز به سرعت میدان گردان

۵-۳  لغزش موتور القایی سه فاز

۵-۴  تفاوت اساسی با اصول ترانسفورماتور

۵-۵  انواع موتورالقایی سه فاز

۵-۶ ساختمان موتور القایی سه فاز

۵-۶-۱ استاتور

۵-۶-۲ سیم پیچی استاتور

و…

۵-۷  مدار معادل موتور القایی سه فاز

۵-۸  دیاگرام برداری یا فازوری موتور سه فاز

۵-۹  مدار تقریبی موتور القایی سه فاز

۵-۱۰  معادله گشتاورموتورالقایی سه فاز

۵-۱۰-۱  تعیین گشتاور ماکزیمم موتور القایی سه فاز

۵-۱۰-۲  تعییین مقدار تقریبی گشتاور ماکزیمم موتور القایی سه فاز

۵-۱۰-۳  تعیین گشتاور راه اندازی موتور القایی سه فاز

۵-۱۰-۴  مقدار تقریبی گشتاور راه اندازی

۵-۱۰-۵  توان خروجی ماکزیمم

۵-۱۰-۶  مشخصه گشتاور-لغزش موتور القایی سه فاز

۵-۱۱  آزمایشات موتور القایی سه فاز

۵-۱۱-۱  جداسازی تلفات هسته از تلفات اصطحکاک وتهویه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code