Tag: استپ موتور

سیم بندی استپ موتور ها

  سیم بندی استپ موتور ها Stepper تبدیل ۸ سیم به ۴ سیم تبدیل ۸ سیم به ۵ سیم تبدیل ۶ سیم به ۴ سیم دانلود فایل PDF  از سیم بندی استپ موتور ها                 

بیشتر بخوانید

پروژه میکروکنترلر استپ موتور با L298

پروژه میکروکنترلر استپ موتور با L298 راه اندازی استپ موتور با L298   فایل پرتئوس   فایل هگز   فایل برنامه سی

بیشتر بخوانید

پروژه میکروکنترلر استپ موتور با ULN2003A

پروژه میکروکنترلر استپ موتور با ULN2003A راه اندازی استپ موتور با ULN2003A   فایل پرتئوس   فایل هگز   فایل برنامه سی  

بیشتر بخوانید