دسته: برق صنعتی و برق هوشمند PLC

مدارهای فرمان و برق صنعتی و مدارهای مربوط به صنعت , مدارهای LOGO! , PLC هوشمندسازی صنعتی , رله هوشمند

مدار فرمان برق صنعتی ۲

مدار فرمان ۲ مدار های اجرایی چپگرد و راستگرد مدارهای فرمان چپ گرد و راست گرد دانلود فایل PDF

بیشتر بخوانید

آسانسور سه توقف

  آسانسور سه توقف دانلود فایل سورس Hi to all… So I have come to a point where I was able to think about a certain circuit design and write the Assembly code program for my 3 level mini elevator project… I personally have chosen this project for my final lab activity in school… So […]

بیشتر بخوانید

آیفونهای صوتی ساختمان

اف اف  و سیم کشی ها آیفون  

بیشتر بخوانید

آیفونهای تصویری ساختمان

   

بیشتر بخوانید

اتصال تخته کلن موتور های سه فاز ستاره

اتصال پلاتین ثابت موتور های سه فاز ستاره

بیشتر بخوانید

چراغ راهنمایی رانندگی دو زمانه توسط کنتاکتور

مدار فرمان چراغ راهنمایی

بیشتر بخوانید

راه اندازی موتور الکتریکی اتصال ستاره – مثلث اتوماتیک در برگشت برق

مدار فرمان ستاره – مثلث اتوماتیک در برگشت برق

بیشتر بخوانید

راه اندازی موتور الکتریکی مجهز به سیم پیچی مجزا برای دور کند و تند دلخواه

مدار فرمان دور کند و تند دلخواه

بیشتر بخوانید

راه اندازی موتور الکتریکی اتصال ستاره – مثلث و چپ گرد راست گرد کنترل از یک محل

مدار فرمان چپ گرد راست گرد و ستاره – مثلث کنترل از یک محل

بیشتر بخوانید

راه اندازی موتور الکتریکی اتصال ستاره – مثلث اتوماتیک

مدار فرمان ستاره – مثلث اتوماتیک

بیشتر بخوانید