ماه: آذر ۱۳۹۶

منبع تغذیه قابل تنظیم ۶۰-۴۰ ولت و ۳ آمپر

  منبع تغذیه متغیر۴۰-۶۰v منبع تغذیه قابل تنظیم ۶۰-۴۰ ولت و ۳ آمپر ۵۰V / 3A output of +40 V to +60 V 3A ۴۰v-60v-3a لیست قطعات: R1=10Kohm R8=1.8Kohm 0.5W Q3=BC303 or BC461 R2=1 ohm 5W R9=3.3Kohm 0.5W D1….۴=Bridge 15A R3=3.9 ohms 1W RV1=470 ohms pot. D5=LED RED 5mm R4=6.8Kohm 1W C1-2-4=4700uF 100V D6-7=10V 1W […]

بیشتر بخوانید

منبع تغذیه قابل تنظیم ۵-۱۲ ولت و ۰٫۲ آمپر

  منبع تغذیه متغیر۱۲-۵v منبع تغذیه قابل تنظیم ۵-۱۲ ولت و ۰٫۲ آمپر ۵v-12v-200ma

بیشتر بخوانید

منبع تغذیه قابل تنظیم ۰-۷۰ ولت و ۲ آمپر

  منبع تغذیه متغیر۰-۷۰v منبع تغذیه قابل تنظیم ۰-۷۰ ولت و ۲ آمپر منبع تغذیه ۷۰ ولت ۰-۷۰v-2a ۰-۷۰V power supply,2A variable using LM723 and 2N3055

بیشتر بخوانید

منبع تغذیه قابل تنظیم ۰-۵۰ ولت و ۳ آمپر

  منبع تغذیه متغیر۰-۵۰v منبع تغذیه قابل تنظیم ۰-۵۰ ولت و ۳ آمپر منبع تغذیه ۵۰ ولت ۰-۵۰v-3a Regulated DC power supply variable output 0-50V 3A

بیشتر بخوانید

منبع تغذیه متغیر۴۸v

  منبع تغذیه متغیر۴۸v منبع تغذیه ۴۸ ولت و ۲٫۷ آمپر منبع تغذیه سویچینگ ۴۸ ولت ۰٫۱v-24v-2.7a-130W DC power supply 48V 2.7A  

بیشتر بخوانید

منبع تغذیه قابل تنظیم ۰-۵۰ ولت و ۲ آمپر

  منبع تغذیه متغیر۰-۵۰v منبع تغذیه قابل تنظیم ۰-۵۰ ولت و ۲ آمپر منبع تغذیه ۵۰ ولت ۰-۵۰v-2a-by-ic-lm723-2n3055 Regulated DC power supply variable output 0-50V 2A    

بیشتر بخوانید

منبع تغذیه قابل تنظیم ۰-۵۰ ولت و ۱ آمپر

  منبع تغذیه متغیر۰-۵۰v منبع تغذیه قابل تنظیم ۰-۵۰ ولت و ۱ آمپر منبع تغذیه ۵۰ ولت ۰-۵۰v-1a-ic-ca3130ca3068-and-2n3055 Regulated DC power supply variable output 0-50V 1A

بیشتر بخوانید

منبع تغذیه قابل تنظیم ۰-۴۰ ولت و ۸۰۰ میلی آمپر

  منبع تغذیه متغیر۰-۴۰v منبع تغذیه قابل تنظیم ۰-۴۰ ولت و ۸۰۰ میلی آمپر منبع تغذیه ۴۰ ولت Regulated DC power supply variable output 0-40V 1A  

بیشتر بخوانید

منبع تغذیه ۳٫۳ ولت و ۲ آمپر

  منبع تغذیه ۳٫۳v منبع تغذیه ۳٫۳ ولت و ۲ آمپر ۳٫۳v 2a  

بیشتر بخوانید

منبع تغذیه ۴۸ ولت و ۵ آمپر

  منبع تغذیه ۴۸v منبع تغذیه ۴۸ ولت و ۵ آمپر ۴۸v 5a

بیشتر بخوانید