برچسب: درست کردن شاژر همراه

درست کردن شاژر همراه

می تونید از مدار زیر استفاده کنید (این مدار مخصوص همون mp3 ها،است و با باتری کتاب کار می کند) برای امنیت بیشتر و برای اینکه اگر یک وقت جریان مثبت و منفی اشتباه زده شد،ولتاژ وارد مدار نشود یک دیود به مانند این مدار .. بر روی پایه out و in ایسی lm7805 قرار […]

بیشتر بخوانید

درست کردن شاژر همراه

می تونید از مدار زیر استفاده کنید (این مدار مخصوص همون mp3  ها،است و با باتری کتاب کار می کند) برای امنیت بیشتر و برای اینکه اگر یک وقت جریان مثبت و منفی اشتباه زده شد،ولتاژ وارد مدار نشود یک دیود به مانند  این مدار .. بر روی پایه out  و in  ایسی lm7805  قرار […]

بیشتر بخوانید