دسته: الکترونیک

فیبر مدار چاپی و طراحی و تولید مدارهای الکترونیکی

منبع تغذیه متغیر۴۸v

  منبع تغذیه متغیر۴۸v منبع تغذیه ۴۸ ولت و ۲٫۷ آمپر منبع تغذیه سویچینگ ۴۸ ولت ۰٫۱v-24v-2.7a-130W DC power supply 48V 2.7A  

بیشتر بخوانید

منبع تغذیه قابل تنظیم ۰-۵۰ ولت و ۱ آمپر

  منبع تغذیه متغیر۰-۵۰v منبع تغذیه قابل تنظیم ۰-۵۰ ولت و ۱ آمپر منبع تغذیه ۵۰ ولت ۰-۵۰v-1a-ic-ca3130ca3068-and-2n3055 Regulated DC power supply variable output 0-50V 1A

بیشتر بخوانید

منبع تغذیه قابل تنظیم ۰-۴۰ ولت و ۸۰۰ میلی آمپر

  منبع تغذیه متغیر۰-۴۰v منبع تغذیه قابل تنظیم ۰-۴۰ ولت و ۸۰۰ میلی آمپر منبع تغذیه ۴۰ ولت Regulated DC power supply variable output 0-40V 1A  

بیشتر بخوانید

منبع تغذیه ۳٫۳ ولت و ۲ آمپر

  منبع تغذیه ۳٫۳v منبع تغذیه ۳٫۳ ولت و ۲ آمپر ۳٫۳v 2a  

بیشتر بخوانید

منبع تغذیه ۴۸ ولت و ۵ آمپر

  منبع تغذیه ۴۸v منبع تغذیه ۴۸ ولت و ۵ آمپر ۴۸v 5a

بیشتر بخوانید

منبع تغذیه ۱۲ ولت و ۱۵ آمپر

  منبع تغذیه ۱۲v منبع تغذیه ۱۲ ولت و ۱۵ آمپر ۱۲v 15a

بیشتر بخوانید

منبع تغذیه ۱۲ ولت و ۴ آمپر

  منبع تغذیه ۱۲v منبع تغذیه ۱۲ ولت و ۴ آمپر ۱۲v 4a

بیشتر بخوانید

منبع تغذیه ۱۲ ولت و ۶ آمپر

  منبع تغذیه ۱۲v منبع تغذیه ۱۲ ولت و ۶ آمپر ۱۲v 6a

بیشتر بخوانید

منبع تغذیه ۵ ولت و ۲ آمپر

  منبع تغذیه ۵v منبع تغذیه ۵ ولت و ۲ آمپر ۵v 2a شارژر موبایل

بیشتر بخوانید

منبع تغذیه متغیر ۳۲ ولت

  منبع تغذیه متغیر ۳۲ ولت منبع تغذیه متغیر ۱٫۸v 32v منبع تغذیه ۳۲v- 3A ۱٫۸v-32v ۳آمپر

بیشتر بخوانید