مدارفرمان برق صنعتی

مدار فرمان
نسخه تخصصی ۱

لینک دانلود از طریق کافه بازار
https://cafebazaar.ir/app/Farman.Electrical.Mory/?l=fa

madar-farman-1madar-farman-2madar-farman-3madar-farman-4madar-farman-5

این برنامه بالای ۸۰ مدار الکتریکی و مدار فرمان صنعتی ، و پکیج کامل مشخصات الکتریکی ، و علائم واعدادشناسایی بر اساس استانداردهای اروپایی ، به اضافه یک سری تصاویر قطعات و ابزار های مربوطه که همه و همه در این محصول گنجانده شده.
در این برنامه می بینید :
هیچ گونه تبلیغاتی ندارد حتی عددی وحتی تبلیغات مزاحم و یا تبلیغات متنی … ، ما دوست نداریم وقت شما را با تبلیغات تلف کنیم .
توجه : به علت اجرا نشدن فلش پلیر در برخی از دستگاه ها ما قسمت ” انیمیشن های مربوطه ” را با یک صفحه توجیهی قرار دادیم وبه همین علت قیمت نرم افزار را نیز کاهش دادیم ولی در صورت اجرا به این قسمت “ورود” کنید .
برنامه ساده و کار با آن بسیار آسان و کاربردی می باشد.
دسترسی به دیگر قسمتها برنامه سریع هست.
مفاهیم به صورت کاملا استاندارد و در چهار چوب بیان شده.
شما به میزان بسیار زیاد میتوانید روی نقشه های مدار الکتریکی و مدار فرمان صنعتی زوم (بزرگنمایی)کنید و از مدار استفاده کنید-کاملا لمسی
کلیه مدارهای الکتریکی دارای شماي فني ، حقيقي و مسير جريان می باشند.

برخی از مدارهای الکتریکی ارائه شده :
مدار الکتریکی کلید تبدیل(استاندارد)
مدار الکتریکی کلید تبدیل (صرفه ای)
مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي دستگاههاي پرس يا گيوتين
مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي توسط يك كنتاكتور به صورت اتصال لحظه اي و دائم ، كنترل از دو نقطه
مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد با حفاظت ناقص ، كنترل از يك نقطه
مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد با حفاظت كامل ، كنترل از يك نقطه
مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد با حفاظت كامل ، كنترل از دو نقطه
مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد سريع ، كنترل از يك نقطه
مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد سريع با حفاظت كامل ، كنترل از دو نقطه
مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم و لحظه اي چپ گرد – راست گرد با حفاظت كامل
مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم و لحظه اي چپ گرد – راست گرد با حفاظت كامل ، كنترل از دو محل
مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد سريع با حفاظت كامل ، به صورت اتوماتيك (تابع فرآيند)
مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي دالاندر به صورت كند به تند اتوماتيك
مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي دالاندر به صورت چپ گرد – راست گرد ، كند به تند ، كنترل از يك محل
مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ستاره – مثلث (نوع اول) ، اتوماتيك ، راه اندازي خودكار در برگشت برق
مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي توسط كنتاكتور به صورت اتصال دائم ، كنترل از يك نقطه ، تك استارت
مدار الكتريكي چراغ راهنمايي دو زمانه توسط كنتاكتور
مدار الكتريكي روشنايي معابر توسط كنتاكتور و فتوسل
مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي تك فاز القايي به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد با حفاظت كامل ، كنترل از يك نقطه (نوع اول)
مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي تك فاز القايي به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد با حفاظت كامل ، كنترل از يك نقطه (نوع دوم)
انواع موتورهای تک فاز
راه اندازي موتور سه فاز با برق تك فاز
راه اندازی وات متر و کنتور
راه اندازی كسينوس في متر
و . . .

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم و لحظه اي چپ گرد – راست گرد با حفاظت كامل ، كنترل از دو محل

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد سريع با حفاظت كامل ، به صورت اتوماتيك (تابع فرآيند)

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال چپ گرد – راست گرد اتوماتيك

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي دو الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ترتيبي ، يكي پس از ديگري ، كنترل از يك نقطه

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي دو الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ترتيبي ، يكي پس از ديگري ، كنترل از يك نقطه

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي دو الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ترتيبي ، يكي به جاي ديگري ، كنترل از يك نقطه

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي دو الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ترتيبي ، يكي به جاي ديگري ، اتوماتيك

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي دو الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ترتيبي ، يكي پس از ديگري ، اتوماتيك

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي سه الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ترتيبي ، يكي پس از ديگري ، كنترل از يك نقطه

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي سه الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ترتيبي ، يكي به جاي ديگري ، كنترل از يك نقطه

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي سه الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ترتيبي ، يكي پس از ديگري ، اتوماتيك

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي سه الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ترتيبي ، يكي به جاي ديگري ، اتوماتيك

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي سه الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت هم زمان با يك كليد استارت و كليدهاي استوپ جداگانه

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي سه الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ترتيبي ، يكي پس از ديگري ، كليد استارت آزاد با حذف كليد انتخابي

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي سه الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ترتيبي ، يكي پس از ديگري ، كليد استارت آزاد با حذف كليد اصلي

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ستاره مثلث (نوع اول) ، كنترل از يك نقطه

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ستاره مثلث (نوع اول) ، كنترل از دو نقطه

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ستاره – مثلث (نوع دوم) ، كنترل از يك نقطه

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ستاره – مثلث (نوع دوم) ، كنترل از دو نقطه

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ستاره – مثلث (نوع اول) ، اتوماتيك

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ستاره – مثلث (نوع اول) ، اتوماتيك

 

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ستاره – مثلث (نوع دوم) ، اتوماتيك

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ستاره – مثلث (نوع اول) ، دستي و اتوماتيك

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ستاره – مثلث (نوع دوم) ، دستي و اتوماتيك

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ستاره – مثلث (نوع دوم) ، اتوماتيك يا دستي

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي دو الكتروموتور سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت يكي پس از ديگري اتوماتيك ، موتور اول يك ضرب و موتور دوم ستاره – مثلث اتوماتيك

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت چپ گرد – راست گرد ، ستاره – مثلث ، كنترل از يك محل

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي سيم پيچ مجزا به صورت كند و تند دلخواه

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي سيم پيچ مجزا به صورت كند به تند سريع

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي سيم پيچ مجزا به صورت كند به تند شرطي

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي سيم پيچ مجزا به صورت كند به تند شرطي

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي دالاندر به صورت تند و كند اختياري

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي دالاندر به صورت كند به تند سريع

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي دالاندر به صورت كند به تند شرطي

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي دالاندر به صورت كند به تند اتوماتيك

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي دالاندر به صورت چپ گرد – راست گرد ، كند به تند ، كنترل از يك محل

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت ستاره – مثلث (نوع اول) ، اتوماتيك ، راه اندازي خودكار در برگشت برق

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي توسط كنتاكتور به صورت اتصال دائم ، كنترل از يك نقطه ، تك استارت

مدار الكتريكي چراغ راهنمايي دو زمانه توسط كنتاكتور

مدار الكتريكي روشنايي معابر توسط كنتاكتور و فتوسل

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي تك فاز القايي به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد با حفاظت كامل ، كنترل از يك نقطه (نوع اول)

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي تك فاز القايي به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد با حفاظت كامل ، كنترل از يك نقطه (نوع دوم)

انواع موتورهای تک فاز

راه اندازي موتور سه فاز با برق تك فاز

راه اندازی وات متر و کنتور

راه اندازی كسينوس في متر


شماي فني مدار الكتريكي راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي توسط كليدهاي اهرمي ، غلتكي و زبانه اي چپ گرد-راست گرد

كنترل از يك نقطه

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي توسط كنتاكتور به صورت اتصال دائم ، كنترل از دو نقطه

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم و لحظه اي ، كنترل از يك نقطه توسط يك كنتاكتور

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم و لحظه اي ، كنترل از يك نقطه توسط دو كنتاكتور

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي توسط كنتاكتور همراه با چراغ هاي خبري

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي دستگاههاي پرس يا گيوتين

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي دستگاههاي پرس يا گيوتين

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي توسط يك كنتاكتور به صورت اتصال لحظه اي و دائم ، كنترل از دو نقطه

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد با حفاظت ناقص ، كنترل از يك نقطه

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد با حفاظت كامل ، كنترل از يك نقطه

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد با حفاظت كامل ، كنترل از دو نقطه

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد سريع ، كنترل از يك نقطه

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم چپ گرد – راست گرد سريع با حفاظت كامل ، كنترل از دو نقطه

۲۱شماي حقيقي و فني مدار الكتريكي راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي توسط كليد غلتكي ستاره-مثلث

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي توسط كنتاكتور به صورت اتصال دائم ،
سر بندی ستاره – مثلث

مدار الکتریکی ستاره مثلث با لامپ

شماي حقيقي مدار الكتريكي راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي توسط كليدهاي اهرمي ، غلتكي و زبانه اي صفر و يك

شماي فني مدار الكتريكي راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي توسط كليدهاي اهرمي ، غلتكي و زبانه اي صفر و يك

شماي حقيقي مدار الكتريكي راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي توسط كليدهاي اهرمي ، غلتكي و زبانه اي چپ گرد-راست گرد

مدار الكتريكي قدرت و فرمان راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز آسنكرون روتور قفسي به صورت اتصال دائم و لحظه اي چپ گرد – راست گرد با حفاظت كامل
____________________________________________
/////////// مدار الکتریکی //////////////
____________________________________________
مدار الکتریکی کلید تک پل

مدار الکتریکی کلید دو پل

مدار الکتریکی کلید تبدیل(استاندارد)

مدار الکتریکی کلید تبدیل (صرفه ای)

مدار الکتریکی کلید تبدیل (هامبورگی)

مدار الکتریکی کلید صلیبی

مدار الکتریکی ترکیبی اتاق خواب و زنگ

مدار الکتریکی رله ضربه ای

مدار الکتریکی رله زمانی

مدار الکتریکی لامپ مهتابی

مدار الکتریکی فتوسل

مدار الکتریکی کولر آبی

مدار الکتریکی دیمر

مدار الکتریکی مکالمه

منابع :
جزوه های درسی ، مدار های الکتریکی
وسایت های »
https://www.wikipedia.org
http://waterheatertimer.org
http://www.dgjs123.com
در صورت سفارش برنامه و یا سوال با ما ۰۹۱۹۸۵۱۰۳۶۰ تماس بگیرید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code